Административни сгради

Спортно училище град Велико Търново

Доставка и монтаж на противопожарни врати.

Софтуерна Академия Телерик

Доставка и монтаж на автоматични врати производство на фирма Geze – Германия.

Съдебна Палата Косово

Изградена система за отвеждане на дим и топлина – GEZE Германия.

Морска Гара Бургас

Доставени и монтирани 8 броя автоматични врати, производство на GEZE Германия.

Френски културен център - гр. София

Доставка на автомати за врати и антипаник оборудване, производство на GEZE – Германия.

Административна сграда EXPO 2000

Доставени ключове и контакти JUNG
Доставени компоненти KNX JUNG
Доставени и монтирани автоматични врати GEZE.

Летище Бургас

Доставени и монтирани Автоматични врати GEZE.

Бизнес Център България

Доставени и монтирани автомати за врати GEZE , електрокомпоненти JUNG .

Бизнес Парк Варна

Доставени и монтирани електрокомпоненти JUNG.

Община Пазарджик

Оборудвана административната сграда на Общината в гр.Пазарджик с горни и подови автомати за врати GEZE.

Университет за Национално и Световно Стопанство

Доставена и монтирана Автоматична врата GEZE .

Министерство на Икономиката и Енергетиката

Доставени и монтирани 2 бр. Автоматични врати GEZE

Американски Университет Благоевград

Доставени и монтирани Електрокомпоненти JUNG.